Mokytojai

JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas ir pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė

kategorija

Elektroninio pašto adresas

1.

Ramūnas Zigmantavičius

Direktorius

II vadybinė

ramunasinfo@gmail.com

2.

Jūratė Petronienė

pavaduotoja, lietuvių kalba

II vadybinė, vyr.mokyt.

jurate.petroniene@gmail.com

3.

Skaidrūnė Vyšniauskienė

biologija,

gamta ir žmogus

II vadybinė, metodininkė

skaidrune@gmail.com

4.

Zita Ališiūnienė

matematika

vyr.mokytoja

alisiuniene@yahoo.com

5.

Jūratė Amalevičienė

spec. pedagogė

vyr. mokytoja

telega55@gmail.com

6.

Aldona Bakienė

rusų kalba

mokytoja

abakiene@gmail.com

7.

Virgaudas Bernotavičius

technologijos

vyr. mokytojas

virgaudasb@gmail.com

8.

Gitana Danilevičienė

logopedė

metodininkė

gitanadan@gmail.com

9.

Bronislovas Daukša

technologijos

 

dauksa.bronius@gmail.com

10.

Ingrida Dilinskienė

prad. klasės

metodininkė

ingridadil@gmail.com

11.

Bena Donauskienė

prad. klasės

metodininkė

benediktadon@gmail.com

12.

Simona Dzikienė

geografija

mokytoja

simona.januskeviciute@gmail.com

13.

Asta Gasparavičiūtė

vokiečių kalba

mokytoja

astasta1@yahoo.com

14.

Aušra Giedrienė

muzika

mokytoja

vargonininke@yahoo.com

15.

Vaidas Grišinas

istorija,

pilietinis ugdymas

metodininkas

grisinas.vaidas@gmail.com

16.

Onutė Jačiunskienė

lietuvių kalba

metodininkė

                onutegute@gmail.com

17. Nerija Jankevičienė mokytojo padėjėja    

18.

Andželika Jašinskienė

lietuvių kalba

mokytoja

andzelikaja@gmail.com

19.

Asta Juchnevičienė

chemija

metodininkė

asta.juchneviciene@gmail.com

20.

Gitana Jurgelevičienė

kūno kultūra

ekspertė

gitana.jurgeleviciene@gmail.com

21.

Laima Juškauskaitė

lietuvių kalba

metodininkė

keliautoja@inbox.lt

22.

Jolanta Kaselienė

socialinė pedagogė

      vyr. pedagogė

aivelanta@yahoo.com

23. Ramunė Laukaitytė- Balandė mokytojo padėjėja    

24.

Jolanta Lembertienė

socialinė pedagogė

metodininkė

jolantalem@gmail.com

25.

Reda Maziliauskienė

anglų kalba

vyr.mokytoja

rmaziliauskiene@gmail.com

26.

Rita Myšauskienė

choreografija

mokytoja

 

27.

Giedrė Paškevičienė

fizika, ekonomika

metodininkė

gia@takas.lt

28.

Andrius Paškevičius

fizika, inf.tech.

metodininkas

gia@one.lt

29.

Neringa Pracevičienė

muzika

metodininkė

vaiva3vaiva@gmail.com

30.

Elona Rimdeikienė

etika

metodininkė

erimdeikiene@gmail.com

31

Rima Saulėnienė

matematika

vyr.mokytoja

rimsaule@gmail.com

32.

Vida Sirtautienė

tikyba

mokytoja

vsirtautiene7@gmail.com

33.

Sniežana Slavinskienė

anglų kalba

metodininkė

sniezana-slavinskiene@hotmail.com

34.

Virginija Šilkaitienė

technologijos
biologija

metodininkė
mokytoja

silkaitiene@yahoo.com

35.

Bronislovas Šimokaitis

kūno kultūra

ekspertas

 

36.

Rūta Šlikienė

 prad. klasės

metodininkė

ruta.sl@gmail.com

37.

Janina Tranienė

rusų kalba

metodininkė

janina.traniene@gmail.com

38.

Andrius Urbšys

kūno kultūra

metodininkas

fkautara@gmail.com

39.

Angelina Vaičekauskienė

lietuvių kalba

metodininkė

angelinavaice@gmail.com

40.

Romalda Žukienė

prad. klasės

metodininkė

romaldazukiene@gmail.com

41. Raimonda Žvikienė anglų kalba mokytoja

zraimo@gmail.com