1 - 2 klasei

Privaloma literatūra:

1. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati). Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).

2.  P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.

3. V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

4. K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.

5. A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.

6. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

7. R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.

8. J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.

9. D. Bisetas. Aukštyn kojom.

10. O. Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.

11. Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.