Vizija, misija

GIMNAZIJOS VIZIJA:

gimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, visiems mokiniams užtikrinanti galimybę įgyti visaverčiam gyvenimui sparčios kaitos ir konkurencingumo sąlygomis būtinas kompetencijas.

GIMNAZIJOS MISIJA:

teikiant prioritetus akademinei veiklai kiekvienam mokiniui padėti įgyti jo lūkesčius atitinkančias ir sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.