Aktualijos

Abiturientams - išbandymų laikotarpis!

Sausio 13-17 dienos  itin svarbios gimnazijos abiturientams: mokiniams sudarytos galimybės laikyti įvairių dalykų (lietuvių  kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, anglų kalbos, biologijos, fizikos) bandomuosius egzaminus. Šis patikrinimas –tai galimybė abiturientams įsivertinti savo pasiekimus,  dar kartą apsispręsti renkantis egzaminus, bei siekti geresnių rezultatų gilinant žinias iki tikrosios egzaminų sesijos. Tai gali būti savotiški valstybinių  egzaminų rezultatų pranašai, geras „pasipraktikavimas“ prieš tikruosius brandos egzaminus.
Tikimės, kad  bandomųjų egzaminų įvertinimai paskatins  abiturientus  dar labiau susikoncentruoti į pasirinktus dalykus ir kryptingai, ramiai, su pasitikėjimu ruoštis egzaminų sesijai.

Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Galbūt po šios dienos kilęs entuziazmas virs į realius tiriamuosius darbus ir prasidės jaunojo tyrėjo kelias?

Sausio 13 d. Josvainių gimnazistai dalyvavavo Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių konferencijoje „Sąjūdžio veikla Kėdainių krašte“

Josvainių gimnazijos bendruomenė sausio 13 d. dalyvavo ne tik tradicinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija", bet ir prisijungė prie naujos iniciatyvos "Neužmirštuolė"