Aktualijos

Mokinių savivaldos susitikimas su Kėdainių r. savivaldybės meru

        Gimnazijos gyvenimą be mokinių savivaldos sunku ir įsivaizduoti. Mokiniai, patys spręsdami aktualius klausimus, organizuodami įvairias veiklas, prisideda prie įdomesnio gimnazijos gyvenimo kūrimo, prie jos tobulėjimo. Todėl mokinių savivaldos veiklos efektyvumo gerinimui, kompetencijų gilinimui, mokinių žadinimui spręsti juos pačius  supančias problemas, skiriama daug dėmesio. Aktyviausi gimnazistai dalyvauja rajono mokinių savivaldoje, jaunimo demokratiškumo projekte „Volume of Democracy" – mokymuose  „Moksleivių savivaldos veikla“, projekte ,,Kuriame Respubliką“ ir kitose veiklose.
        Balandžio 2d. įvykęs  gimnazijos mokinių savivaldos susitikimas su Kėdainių r. savivaldybės meru – įdomi ir naudinga patirtis. Mokiniai sužinojo, ar sunku tapti meru, kokios mero funkcijos, kas yra taryba ir kaip organizuojamas jos darbas, kaip kuriami  projektai ir kaip jie tampa sprendimais. Meras Rimantas Diliūnas,  jo patarėja Dėja Apanavičienė bei tarybos sekretorė  Aldona Paškevičiūtė papasakojo, kaip rengiama posėdžių darbotvarkė ir kokio reglamento privalo laikytis tarybos nariai. Meras supažindino su naujausiais jaunimui skirtais projektais ir pasidomėjo, kokia josvainiškių nuomonė apie jaunimo užimtumą Kėdainiuose. Savivaldybės posėdžių salėje praleista valanda su meru neprailgo, nes buvo labai įdomu. Mokiniai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
        Tikiuosi, kad po apsilankymo Kėdainių rajono svaivaldybėje, mokinių savivaldos nariai taps dar atsakingesniais, dar labiau įsipareigojusiais ir dar labiau savimi pasitikinčiais.


Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Rašyk taisyklingai, tvarkingai ir estetiškai!

Siekiant paskatinti mokinius domėtis biologija, ugdyti savarankiškumą, tobulinti gamtamokslinius gebėjimus, gimnazijoje organizuota 7-8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 
Projekto ,,Auginkime vieni kitus" dalyviai šį kartą susitiko smagioje žaidimų popietėje, kurią vedė ir organizavo Emilija Adomaitytė ir Vaiva Zacharevičiūtė. Visi drauge mokiniai nuostabiai praleido laiką, pasisėmė daug teigiamų emocijų, geros nuotaikos.