Aktualijos

Josvainių gimnazijoje vėl vasaros poilsio stovykla mažiesiems

Stovyklos metu vyko daug įvairių renginių, ugdančių skirtingas vaikų socialines kompetencijas bei įgūdžius, lavinančių jų kūrybiškumą, saviraišką, skatinančių mąstyti apie savo gyvenimo prasmę, ateitį, ugdančių gebėjimą išreikšti savo mintis, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant užsibrėžtų tikslų. Vaikai gavo daug naujos ir naudingos informacijos apie sveiką gyvenseną, lavino savo meninius gebėjimus, darbinius įgūdžius, sportavo, mokėsi jaustis atsakingais ne tik už save, bet ir už kitus kolektyvo narius. Stovykloje dirbo ne tik 9 pedagogai, sveikatos priežiūros specialistė, bet ir 10 vienuoliktos klasės mokinių, kurie taip pat prisidėjo prie mažųjų mokinukų veiklų organizavimo, kuo labai džiaugiamės. Vyresnieji mokiniai mokėsi prisiimti atsakomybę už jaunesnius, būti pareigingais ir kūrybiškais. Organizuodami užsiėmimus mažiesiems bičiuliams, vienuoliktokai stengėsi tapti jiems autoritetais ir teigiamais pavyzdžiais, skatinti vaikus teigiamai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, drąsiau reikšti savo nuomonę, pasitikėti savo jėgom

 Pirmąją dieną mažieji stovyklautojai dalyvavo rankdarbių valandėlėje ,,Lankstinių stebuklai“ su mokytoja M.Kaminskiene, kurios metu išlankstė nuostabiai gražius ir spalvingus drugelius. Visas pradinės mokyklos koridorius pasipuošė mažųjų sukurtais darbeliais.  Po to vaikai dalyvavo Josvainių kultūros centro darbuotojų organizuotame renginyje, skirtame Vaikų gynimo dienai. Čia buvo labai smagu dalyvauti įvairiuose žaidimuose, dainuoti, šokti.  Vėliau mokiniai ėjo į ekskursiją – susitikimą su Josvainių gaisrinės darbuotojais. Susitikimo metu vaikai daug sužinojo apie gaisrininko profesiją, turėjo galimybę pamatyti, kaip į gaisrinės mašiną prisemiamas vanduo, gavo palaikyti žarną ir pamėginti purkšti vandenį, pavažinėjo po Josvainių miestelį kaukiant gaisrinės mažinos sirenoms ir t.t.

Antrąją dieną stovyklautojai turėjo labai įdomų ir naudingą praktinį užsiėmimą su fizikos ir chemijos mokytojomis A.Juchnevičiene ir G.Paškevičiene ,,Įdomieji bandymai“, kurio metu ne tik stebėjo, bet ir patys gavo pamėginti atlikti įvairius bandymus su cheminėmis medžiagomis, sužinojo daug naujo apie šių medžiagų savybes. Taip pat galėjo ne tik teoriškai sužinoti apie elektrą ir jos naudą, keliamus pavojus, bet ir patys jungė elektros grandines, panaudodami mokytojos duotas priemones, gavo galimybę išmėginti, kaip žmogaus kūnu teka elektros srovė, sudarydami gyvą grandinę, susikibdami už rankų, nuo specialaus prietaiso, gaminančio elektros srovę. Kiek vėliau vaikai stebėjo filmą ,,Sniego karalienė“ su mokytoja I.Dilinskiene ir jį aptarė, piešė savo įspūdžius.  Po to sveikatos priežiūros specialistė E.Dirsiene vedė praktinį užsiėmimą ,,Vaistinė pievoje“, kurio metu supažindino vaikus su įvairiomis vaistažolėmis, jų gydomosiomis savybėmis ir, išėję į iškylą gamtoje, ieškojo pažįstamų vaistinių augalų, dėjo į knygas, kad rudenį galėtų prisiminti tai ką išmoko, žiūrėdami į sudžiovintus augalus.

Trečią dieną gimnazijos informaciniame centre vykusio užsiėmimo metu pradinukai klausėsi aktoriaus  Moisėjaus skaitomo M. Vainilaičio kūrinio „Ežio namas“, ekrane turėjo galimybę išvysti, kaip atrodo degantis namas. Su bibliotekininke S. Jociuviene diskutavo apie saugaus elgesio taisykles vasaros atostogų metu. Pasiskirstę į grupeles, mokiniai piešė naują ežių namą ir jų saugų laisvalaikį. Vėliau jie pristatė savo darbus draugams. Vaikai susidomėję apžiūrėjo knygelių apie ežiukus parodėlę, kurią parengė gimnazijos bibliotekininkės. Stovyklautojai lankėsi Josvainių miestelio bažnyčioje ir klebonijoje. Daug įdomių dalykų jiems papasakojo gimnazijos tikybos mokytoja V. Sirtautienė. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti tas patalpas, į kurias tikintieji  paprastai nėra įleidžiami. Užsiėmimo metu vyko susikaupimo valandėlė, kurios metu vaikai meldėsi, giedojo giesmeles, žaidė ramius žaidimus.  Kultūros centro kieme mokiniai piešė spalvotomis kreidelėmis spiešinius vasaros tema su mokytoja R.Šlikiene.  Su gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste E. Dirsiene mokiniai karpė gėles, iš kurių kieme ant žolės sudėliojo žodžius „Myliu tėtį“. Renginukas buvo skirtas praėjusiai tėvo dienai paminėti. Po to iškarpytas gėlytes mokiniai parnešė savo tėčiams, o likusiomis papuošė pradinės mokyklos koridoriaus sienas.  Pertraukėlių metu mokyklos kieme pradinukai su 3G klasės moksleivėmis žaidė įvairius judriuosius žaidimus.

 Ketvirtą dieną mokiniai pradėjo Žemės meno užsiėmimu su technologijų mokytoja V. Šilkaitiene. Iš įvairiausių gamtinių medžiagų, kurių prisirinko patys moksleiviai pasiskirstę grupėmis, mažieji kūrė darbelius pasirinkta tema. Darbai buvo dėliojami ant bėgimo tako gimnazijos stadijone. Baigę darbus, kiekvienos grupės moksleiviai juos pristatė, po to vaikai rinko gražiausią darbą. Mokiniai dirbo labai kūrybiškai ir savo darbams stengėsi panaudoti kuo įvairesnių gamtoje surastų medžiagų.  Vėliau vyko meninis užsiėmimas su dailės mokytoja A.Mackevičiene ,,Karpinių burtai“. Šio užsiėmimo metu vaikai mokėsi karpinių technikos ir, padedami mokytojos, sukūrė po nuostabų karpinį. Visų vaikų darbai buvo iškabinti lentoje ir mokytoja išrinko du profesionaliausius darbus, kurių autorius apdovanojo užsiėmimą stebėjęs Švietimo skyriaus vyr. specialistas R.Tamašauskas. Mokiniams buvo įteiktos knygelės apie Kėdainių kraštą. Vėliau vyko etnografinių ratelių ir žaidimų popietė ,,Stok, drauguži, į ratelį”, kurį vedė mokytoja B.Donauskienė. Vaikai mokėsi lietuvių liaudies žaidimų, ratelių, kuriuos žaidė jų tėvai ir seneliai.

Penktą dieną mokiniai pirmiausia sudalyvavo gimnazijos tradiciniame Josvainių gimnazijos renginyje ,,Poezijos vasarėlė 2014”. Mažieji klausėsi skaitomų eilių, skirtų Kristijonui Donelaičiui, liaudies dainų ir grožėjosi liaudies šokiais. Po to 3G klasės moksleiviai vedė vaikams sportines varžybas, estafetes gimnazijos stadijone. Vyresnieji kantriai aiškino mažiesiems bičiuliams estafečių taisykles, mokė užduotis atlikti taisyklingai. Visiems buvo labai smagu ir laikas prabėgo nepastebimai greitai. Vėliau vyko stovyklos uždarymas. Stovyklos vadovė J.Kaselienė aptarė ir apibendrino visos savaitės veiklą, vaikai išsakė savo nuomonę apie vykusius renginius, įvardijo, kas jiems labiausiai patiko. Už aktyvų dalyvavimą stovyklos veiklose visi mokiniai buvo apdovanoti diplomai.

Stovykloje ,,Smalsučių vasara  3 moksleiviai iš socialiai remtinų šeimų ne tik šauniai praleido laisvalaikį, skaniai maitinosi, bet ir gavo daug naudingų pamokėlių, lavino socialinius įgūdžius, būtinus gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, kurių savo šeimose faktiškai visiškai negauna. Mažieji liko labai patenkinti stovykloje praleidę daug gražių akimirkų ir prašė, kad kitais metais vėl galėtų dalyvauti tokioje vasaros stovykloje.

Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Vasarėlę pasitikdami, pradinukų stovyklėje atostogaujantys mokinukai, apsilankę gimnazijos bibliotekoje ir pasiklausę M. Vainilaičio istoriją  „Ežio namas“ visi kartu sukūrė saugios vasaros plakatus. Juose vaikai nupiešė tolesnę ežių šeimynos istorjią  taip parodydami vieni kitiems, kaip gražiai ir linksmai galima leisti atostogų dienas.

Gegužės 28 –oji diena gimnazijoje buvo skirta besibaigiančių mokslo metų apibendrinimui ir prasmingų darbų įvertinimui.

Gegužės 15  dieną gimnazijos 8 - 2G kl. mokiniai  Kauno ,,Žalgirio‘‘ arenoje  paminėjo  Tarptautinę šeimos dieną.