Aktualijos

,,Auštaras“ atšventė 10-ties metų jubiliejų

Programa prasidėjo nuo piemenėlių ryto (žaidimai, pasakojimai, dainelės), į kurį žaismingai įsijungė ir mamos, močiutės. Dienos veiklą perėmė jaunimas ir ,,mokslo šviesos“ motyvas, čia buvo įterpta dainų šventės programos dalis, skirta mokytojui V. Balsiui. Scenoje pasirodė ,,gyvas“ mokytojas Balsys su žmona Ona, taip pat mokytoja (V. Staškevičius ir A. Gudelevičienė). Koncertas baigėsi šokiais - vakaro dalimi: šoko, trypė, pliauškėjo dideli ir maži ir net V. Balsys su žmona... O ,,saulalai riduolėlai“ visai gulant į patalus skambėjo Dainiaus Giedros specialiai šiam koncertui sukurta muzika ir auštariečių atliekama daina ,,Eina saulelė aplinkui dangų“.

Šventę užbaigė Seimo narių, savivaldybės, seniūnijos, gimnazijos, bažnyčios atstovų sveikinimai ir nuoširdūs padėkos žodžiai vadovei Aušrai Giedrienei, subūrusiai unikalų kolektyvą, kuriame dainuoja, šoka ir pasakoja ne tik didelė grupė Josvainių gimnazijos mokinių, bet ir jų tėvelių, močiučių, buvusių gimnazijos mokinių. Per jubiliejinį koncertą scenoje buvo per 50 dalyvių! Vadovė ne tik moko etninės kultūros, bet ir ugdo bendruomeniškumą, atsakomybę, meilę gimtinei, Tėvynei.

Ačiū ,,Auštarui“ ir jo vadovei Aušrai už neužmirštamą koncertą!


Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Kornelija Maziliauskaitė ir Otonas Vasilius - Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapo dalyviai

2018 metų gruodžio 7-9 dienomis Josvainių gimnazijos gimnazistai dalyvavo Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vykusioje Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-11 klasių mokinių prevencinėje stovykloje "Sniego gniūžtė".


Lapkričio 29 dieną Josvainių gimnazijos bendruomenė paminėjo Draugo dieną.