Aktualijos

Aurimas Fedotovas - naujasis Mokinių tarybos pirmininkas

Renginį pradėjęs, Josvainių gimnazijos direktorius Ramūnas Zigmantavičius, pabrėžė, kad rinkiminis forumas yra mūsų mokinių demokratinio bendrabūvio išraiška.

Rinkiminio forumo metu 4G klasės mokinys Justas Adomaitis pasidalino įspūdžiais apie dalyvavimą jaunimo mainų programoje YFU. Justas buvo iškeliavęs į tolimąją Argentiną, į Ugnies žemę. Mokinys pasidžiaugė patirtimi bendraujant su jaunuoliais iš viso pasaulio. Palyginęs švietimo sistemas, padarė išvadą, kad Lietuvoje ji yra geresnė.

Mokinių tarybos pirmininkė Justė Stanevičiūtė pateikė 2018-2019 m. m. ataskaitą. Justė pasidžiaugė įvairiapuse Mokinių tarybos veikla: MT nariai aktyviai dalyvauja Kėdainių rajono Mokinių tarybos veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos mokinių parlamentų ir Jaunųjų konservatorių lyga. Ji kalbėjo apie iššūkius, kurie užgrūdino.

"Dar kartą noriu padėkoti visai komandai, kuri buvo su manimi visus mokslo metus!" - kalbėjo Justė.

Kandidatas į Josvainių gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkus Aurimas Fedotovas pristatė savo rinkiminę programą, kurios šerdis buvo šie tikslai:

1.Suburti stiprią ir vieningą komandą, kuri prisiimtų nuopelnus už gerai atliktą darbą ir reaguotų į gaunamą kritiką, kurią galėtų panaudoti geresniam mokinių atstovavimui gimnazijoje ir už jos ribų.
2.Siekti, kad mūsų gimnazijos bendruomenėje jaustųsi bendruomeniškumas, kad galėtume priimti visus tenkinančius sprendimus ir kad laimingi mokiniai, laiminga administracija bei laimingi mokytojai nebūtų tik iliuzija.
3. Mokinių tarybos komunikacija su mokiniais, pradedant nuo seniūnų mokymų, kurie yra labai svarbi dalis jungianti Mokinių tarybą su klasės bendruomene.

Rinkimų komisijai suskaičiavus rinkimų biuletenius, paaiškėjo, kad Aurimą palaiko absoliuti dauguma mokinių. Tad Aurimas Fedotovas tapo naujuoju Mokinių tarybos pirmininku!

Grįžti į ankstenįKitos naujienos


,,Sveikatos fiesta 2019" laimėjimas
7 ir 1G klasių mokiniai turėjo galimybę įgyti įvairesnės patirties mokydamiesi už mokyklos ribų.
Spalio 3 dieną 6 klasės mokiniai drauge su klasės vadove Sniežana Slavinskiene vyko į edukacinę kelionę, kurią laimėjo kompetencijų turnyre.