Pranešimai

Lankymosi bibliotekoje grafikas mokiniams

1 pertrauka (po 1pamokos) 8:45 5 klasė;

2 pertrauka (po 2 pamokų) 9:40 1 – 2 klasės;

3 pertrauka (po 3 pamokų) 10:35 3 – 4 klasės;

4 pertrauka (po 4 pamokų) 11:40 6 – 7 klasės;

5 pertrauka (po 5 pamokų) 12:45 8 – III klasės;

6 pertrauka (po 6 pamokų) 13:45 IV klasė.


Grįžti į ankstenįKitos naujienos


Rugpjūčio 9-13 dienomis Josvainių gimnazijos mokiniai stovyklavo Karklėje. Stovykla buvo finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės, pagal vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programą „Karklė 2020“. 

„eTwinning” programa – tai galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti ir įgyvendinti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje, saugioje erdvėje. Dalyvavimas tokiuose projektuose praturtina mokinių mokymąsi ir motyvaciją bei užtikrina mokytojams galimybę siekti kokybiško profesinio tobulėjimo naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT) pedagoginiais ir bendradarbiavimo tikslais.
Josvainių gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas: