Pasiūla

 

                                                                                  PATVIRTINTA Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr.V1-73                                                                               

JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

2020/2021 m.m. I pusmetis

Būrelio, programos pavadinimas

Vadovas

 

Pirmadienis

 

Antradienis

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

Penktadienis

 

Užsiėmimų vieta

,,Judėk kasdien“  1-4

G.Jurgelevičienė

 

 

 

 

13.00-13.45

 

 

Sporto salė

Komandiniai žaidimai 5-8, 1G-4G

G.Jurgelevičienė

 

13.55-15.30

13.55-14.40

 

 

 

Sporto salė

Krepšinis 5-8, 1G -4G

B.Šimokaitis

 

13.55-15.30

 

 

 

 

Sporto salė

Tinklinis  5-8, 1G-4G

B.Šimokaitis

 

 

14.45-16.15

 

 

Sporto salė

,,Puodeli, virk“  

1-4, 5-8

V. Šilkaitienė

13.00-14.40

 

 

 

 

 

 

 

Technologijų kabinetas

Rankdarbių būrelis

5-8

V. Šilkaitienė

 

 

13.55-14.40

 

 

Technologijų kabinetas

Jaunučių choras 1-4

 

A.Giedrienė

15.00-15.45

13.00-13.45

 

 

 

Aktų salė

Jaunių choras 5-8

A.Giedrienė

13.55-14.40

13.55-14.40

 

 

 

Aktų salė

Šokio studija 1-4

L.Kudabaitė

 

 

13.00-13.45

 

 

13.00-13.45

 

Aktų salė

Šokio studija 5-8

 

L.Kudabaitė

 

 

13.55-14.40

 

13.55-14.40

Aktų salė

Mokomoji ekonominė bendrovė

G.Paškevičienė

14.45-15.30

 

14.45-15.30

 

 

16 kabinetas

Šachmatų būrelis 1kl.

B.Donauskienė

 

 

 

 

11.05-11.50

4 kabinetas

Jaunių ansamblis 5-8

1G-4G

N. Pracevičienė         13.00-14.40

Muzikos kabinetas

(priesalė)

Dailės mokyklos būrelis 1-4

I.Čičinskė

 

13.00-15.15

 

13.00-15.15

 

Muzikos kabinetas

(priesalė)