Pasiūla

 

JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

2017/2018 m.m. II pusmetis

 

 

Būrelio, klubo pavadinimas

Vadovas

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia

dienis

Ketvir

tadienis

Penkta

dienis

Užsiėmi

mų vieta

Krepšinis (mergaitėms) 5-8

 

G.Jurgelevičienė

 

12.55-13.40

12.00-14.25(NVŠ)

 

 

 

 

Sporto salė

Futbolas
(mergaitėms)

5-4G

G.Jurgelevičienė

 

 

 

 

13.45-14.30

 

Sporto salė

Kvadratas 5-8

G.Jurgelevičienė

 

 

 

 

 

 

12.55-13.40

Sporto salė

Futbolas (berniukams) 5-8

 

A.Urbšys

 

 

13.45-14.30

 

 

Sporto salė

Krepšinis

 5- 8, 1G -4G

M.Lavrukėnas

 

 

 

 

 

14.30-15.15

15.15-16.00

Sporto salė

,,Puodeli, virk“

 5-8

V. Šilkaitienė

12.55-14.50

 

 

 

 

 

 

 

Technologijų kabinetas

Rankdarbių būrelis 5- 8

V. Šilkaitienė

 

 

 

13.45-14.30

 

Technologijų kabinetas

 

Taikomoji dailė 1- 4, 5- 8

1G - 2G

A.Mackevičienė

13.00-14.30(NVŠ)

14.30-16.00

13.00-14.30(NVŠ)

14.00-16.00(NVŠ)

 

 

 

Menų korpusas

Jaunučių choras 1-4

 

A.Giedrienė

 

13.00-13.45

 

13.00-13.45

 

Pradinė mokykla

Mišrus choras

5-8
1G-4G

A.Giedrienė

7.30-8.00

 

7.30-8.00

7.30-8.00

 

Muzikos kabinetas

Dainuojamoji poezija-gitaristai

6 – 8, 1G - 4G

A.Giedrienė

 

 

 

13.45-14.30

 

Muzikos kabinetas

Šokio studija

1-4

 

A.Myšauskienė

 

 

13.00-13.45

 

 

13.00-13.45

 

Aktų salė

Šokio studija

1G - 4G

 

R.Myšauskienė

 

 

13.45-14.30

 

13.45-14.30

Aktų salė

Šachmatų būrelis 2

 

B.Donauskienė

 

 

 

11.05- 11.50

 

Pradinė mokykla

Dailės mokyklos būrelis 1-4

I.Čičinskė

 

13.00-15.10

 

13.00-15.10

 

Pradinė mokykla

AMES (anglų k.) 1-4

 

R.Šimanauskienė

 

 

14.00-15.30
     (NVŠ)

 

 

 

 

NVŠ –Kėdainių r. savivaldybės patvirtintos neformaliojo švietimo programos.