Pasiūla

 

JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

2019/2020 m.m. I pusmetis

Būrelio, klubo pavadinimas

Vadovas

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia

dienis

Ketvir

tadienis

Penkta

dienis

Užsiėmi

mų vieta

,,Judėk kasdien“  1-4

 

G.Jurgelevičienė

 

 

 

 

13.00-13.45

 

 

Sporto salė

Komandiniai žaidimai 5-8, 1G-2G

G.Jurgelevičienė

 

14.45-15.30

14.45-15.30

 

13.00-16.00
(NVŠ)

 

Sporto salė

Krepšinis 5-8, 1G -4G

B.Šimokaitis

 

14.45-16.20

14.45-15.30

14.45-16.15
(NVŠ)

 

 

Sporto salė

,,Puodeli, virk“  1-4, 5-8

 

V. Šilkaitienė

 

13.00-14.40

 

 

 

 

 

Technologijų kabinetas

Rankdarbių būrelis  5-8

V. Šilkaitienė

 

 

13.55-14.40

 

 

Technologijų kabinetas

Taikomoji dailė 5-8

A.Mackevičienė

 

 

13.00-14.30

 

13.00-14.40
 (NVŠ)

 

13.00-16.00
 (NVŠ)

 

Menų korpusas

Jaunučių choras 1-4

 

A.Giedrienė

12.05-12.50

      13.00-13.45  

 

 

Aktų salė

Šokio studija 1-4

L.Kudabaitė

 
 

13.00-13.45

 

     

13.00-13.45

 

Aktų salė

Šokio studija 5-8

 

L.Kudabaitė

      

 

13.00-13.45

 

13.45-14.30

Aktų salė

Dailės mokyklos būrelis 1-4

I.Čičinskė

 

13.00-15.15

 

13.00-15.15

 

4 kabinetas

AMES (anglų k.)
 2-4

R.Šimanauskienė

 

 

14.00-15.30

(NVŠ)

 

 

2 kabinetas

NVŠ –Kėdainių r. savivaldybės patvirtintos neformaliojo švietimo programos.