Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

1. Skatina sveiką mitybą:

  • prižiūri maitinimo organizavimą;
  • formuoja sveikos mitybos įgūdžius.

2. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje:

  • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje;
  • dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros ir teisės aktais.

3. Teikia konsultacinę pagalbą, organizuojant kūno kultūrą gimnazijoje:

  • peržiūri naujai priimtų mokinių sveikatos formą 086/a;
  • dalyvauja komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų grupes;
  • derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą.

4. Nustato ir koreguoja neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (narkotikų, alkoholio, tabako ir kt. vartojimas).

5. Užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialybių rekomendacijas:

  • apie sveiką gyvenimo būdą;
  • apie žalingus įpročius, priklausomybę narkotikams;
  • apie lytiškumą, atsakomybę, AIDS.

6. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką, organizuojant priemones epidemijai užkirsti.

7. Įtraukia į sveikatos stiprinimą mokyklos bendruomenę.

8. Teikia skubią pagalbą traumų, ūmių susirgimų atveju.

9. Tikrina medicinines pažymas mokinių sergamumui analizuoti.

          

Sveikatos specialistės Lauros Kudabaitės darbo laikas:

Pirmadienis

1218  – 1630 Josvainių gimnazija

1218  – 1248 Pietų pertrauka

 

Antradienis – Trečiadienis – Ketvirtadienis – Penktadienis

830 – 1630  Josvainių gimnazija

1200 – 1230 Pietų pertrauka

 

Kontaktai: el. paštas: l.kudabiene@gmail.com