Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

 

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

 

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

  • tapti visateisiu visuomenės nariu;
  • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
  • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
  • skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
  • informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos mokytojais ir kitais specialistais:

  • svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
  • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasių vadovų, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
  • socialinis pedagogas kartu su gimnazijos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingai mokinių adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinio pedagogo santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais):

  • socialinis pedagogas organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su kompetentingais asmenimis vaiko teisių klausimais;
  •  informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už vaiką.

SOCIALINIŲ PEDAGOGIŲ DARBO LAIKAS                          

Savaitės diena

Darbo valandos

Pirmadienis

8.00- 15.30

Antradienis

8.00- 15.30

Trečiadienis

8.00- 15.30

Ketvirtadienis

8.00- 15.30

Penktadienis

8.00- 15.00