Rėmėjai

Dėkojame gimnazijos rėmėjams

 

  • LR seimo vicepirmininkui Vydui Gedvilui
  • UAB ,,Vesiga“ generaliniam direktoriui Sauliui Grinkevičiui
  • UAB ,,Ryternos“ įmonės vadovui Dariui Tarvidui
  • Vitolio Staškevičiaus, XXI laidos abituriento, įmonei ,,Iškabų cechas“
  • Irenos Marmienės gėlininkystės ūkiui
  • Kauno Kolegijos dėstytojui, XVI laidos abiturientui, Vytautui Valaičiui
  • Buvusiam ,,Akistatos“ vyr. redaktoriui Vytautui Žutautui, XI laidos abiturientui
  • UAB ,,Citrinas“ įmonės direktoriui Liudui Medėkšai, XVII laidos abiturientui
  • Verslininkui Dariui Rakickui, XXXI laidos abiturientui, įsteigusiam Vytauto Rakicko vardo matematikos premiją geriausiam gimnazijos matematikui 5-8 ir 1-4G klasėse
  • Josvainių bendruomenės centro narei Inai Grūdienei

.

Dėkojame visiems, skirusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą gimnazijai. Jūsų pravestos lėšos leidžia gerinti ugdymo (-si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę- pažintinę veiklą.