Sveika mokykla

Sveikatos stiprinimo programa „AŠ NORIU, GALIU IR TURIU BŪTI SVEIKAS“ 

 

Gimnazijai suteiktas sveikatą stiprinančių mokyklų statusas

             „AŠ NORIU, GALIU IR TURIU BŪTI SVEIKAS“ - tai sveikatos stiprinimo programa, apibrėžianti gimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimo  gaires 2018-2022 metams.  Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija  įvertino sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų  gimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla. Šis statusas įpareigoja  dar labiau susitelkti  ir bendromis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, šeimos ir socialinių partnerių pastangomis užtikrinti sveikesnę  visos bendruomenės gyvenseną.
              Tikimės, kad įgyvendinant sveikatos ugdymo programą vyraus bendruomenės sutelktumas, pavyks  išlaikyti  gimnazijos pasiekimus saugumo srityje, plėsis bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės. 


Mokslinis tyrimas gimnazijoje

               Gimnazijoje vykdomo mokslinio tyrimo pagalba  siekiama gauti naujų mokslo žinių, kurios ateityje padėtų gerinti mokinių fizinio lavinimo programas ir vaikų mokymosi rezultatus bei sveikatą.

               Kūno kultūros mokytoja ekspertė Gitana Jurgelevičienė,  bendradarbiaudama su   Lietuvos sporto universiteto  mokslo darbuotojais ir tyrėjais,  gimnazijoje vykdo biomedicininį tyrimą ,,Ilgalaikis papildomų pratimų mokykloje poveikis paauglių kognityvinėms ir motorinėms funkcijoms“, kuris  tęsis tris mėnesius – nuo 2018-01-08 iki 2018-04-20 .Tyrimo  tikslas - įvertinti skirtingų fizinių pratimų poveikį paauglių kognityvinėms funkcijoms. Tyrime dalyvauja 12-16 metų mokiniai (berniukai ir mergaitės). Bus palygintos  dvi pratimų programos:
1) aerobinės ištvermės pratimai;
2) judesių valdymo pratimai juos taikant skirtingos lyties, vienodo amžiaus paaugliams.
Vertinant pratimų poveikį, bus tiriamas fizinis pajėgumas, motoriniai įgūdžiai, hormonų aktyvumas bei kognityvinės funkcijos. Tyrimo metu bus atliekami ir sveikatos patikrinimai, medicininės procedūros. Siekiama patikrinti hipotezę, kad aerobinės ištvermės ir judesių valdymo pratimai atlieka skirtingus vaidmenis aktyvinant ir tobulinant kognityvines funkcijas.
            Mokiniai asmeniškai gaus informaciją apie savo kognityvines funkcijas, bus vertinamas širdies-kraujagyslių sistemos pajėgumas, hormonų aktyvumas. Gimnazijai bus suteiktos rekomendacijos mokinių fizinio lavinimo programoms. Žinios apie fizinių pratimų , hormonų ir kognityvinių funkcijų ryšį padės tobulinti mokymo programas ir siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

,,PASAULINĖ SNIEGO DIENA - 2018"

Josvainių gimnazija antrus metus prisijungia prie Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ iniciatyvos ir dalyvauja projekte „Pasaulinė Sniego diena – 2018“.

Gimnazijoje  sausio 15-19d.  kūno kultūros pamokos  vyksta lauke. Per pamokas  vaikai žaidžia ledo ritulį su neįprastomis mokymo priemonėmis modifikuojant ledo ritulio žaidimo taisykles. Mokiniai aktyviai, smagiai praleidžia laiką lauke, gryname ore.

P1040850.JPGP1040856.JPG
P1040855.JPGP1040857.JPG
 

Gruodžio 1 - 9 dienomis Josvainių gimnazijoje vyko sveikatingumo savaitė

                  Sveikatingumo savaitės metu 1 – 4 G klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, akcijose, kurių metu turėjo galimybę apmąstyti su sveikata susijusio sveiko gyvenimo būdo  privalumus ir žalingų veiksnių poveikį sveikatai. 
 

1.jpg

                             pagr.jpg

4.jpg                             7.jpg

2.JPG

3.JPG

 

Gruodžio 12 d. gimnazijos SSKG (sveikatos stiprinimo koordinacinės grupės ) posėdyje aptarti  komisijos, vertinusios gimnazijos  sveikatingumo programą ,,Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“ , vertinimo rezultatai  ir aptartos gimnazijos, kaip sveikatą stiprinančios mokyklos,  veiklos  kryptys ir planai.

Siekiant veiksmingesnio  sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklų planavimo ir įgyvendinimo susitarta:

1. Išlaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ( visuomenės sveikatos biuru, asociacija ,,Trinus“, STEP ) užmezgant naujus ryšius su Lietuvos sporto universitetu  ir  Aleksandro Stulginskio universitetu.
2. Į gimnazijos SSKG įtraukti daugiau mokinių ir tėvų ( globėjų, rūpintojų).
3. Suburti sveikatos stiprinimu besidominčių gimnazistų grupę , kuri,  bendradarbiaudama su sveikatos specialistu, vykdytų šviečiamąją veiklą ir darytų įtaką kitiems mokiniams.
4. Kartu su mokiniais ieškoti naujų, jaunimui patrauklių, sveikatinimo veiklos formų,  pagal galimybes įsitraukti į rajono, šalies ar tarptautinius sveikatingumo projektus, konkursus.
5. Prioritetą skirti ilgalaikėms, sistemingoms  sveikatos ugdymo priemonėms, siekti grįžtamojo ryšio.

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:
Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Laura Raubienė, sveikatos priežiūros specialistė;
Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė;
Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė;
Asta Kačenauskaitė, psichologė;
Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja;
Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja;
Gitana Jurgelevičienė, kūno kultūros mokytoja;
Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė;
Ramunė Laukaitytė – Balandė, tėvų atstovė;
Karolina Pralgauskytė, mokinių atstovė.