Sveika mokykla

 

Sveikatos stiprinimo programa „AŠ NORIU, GALIU IR TURIU BŪTI SVEIKAS“ 

     

Informacija apie mokinių maitinimą

       2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos mokyklose aprašas.  Naujos redakcijos Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu siekiama  kuo  sveikesnio mokinių maitinimo švietimo įstaigose. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai. Su  Aprašu susipažinti galima susipažinti čia: 
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d/WFTAPqyxls

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:

Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Raubienė, sveikatos priežiūros specialistė
Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė
Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė
Asta Kačenauskaitė, psichologė
Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja
Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja
Gitana Jurgelevičienė, kūno kultūros mokytoja
Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

 Rugsėjo 13 d. gimnazijos SSKG (sveikatos stiprinimo koordinacinės grupės ) posėdyje aptartos gimnazijos, kaip sveikatą stiprinančios mokyklos,  veiklos  kryptys 2018 – 2019 mokslo metams:

1. Ugdant  teisingą mokinių požiūrį į sveiką mitybą ir valgymo kultūrą, daugiau dėmesio skirti visavertei mitybai, skatinti  daugiau mokinių valgyti gimnazijos valgykloje,  kurti jaukią aplinką.

2. Kuriant sveiką, saugią psichoemocinę aplinką, stiprinant socialinį sąmoningumą ir kultūrą, bendravimą, rizikingo elgesio prevenciją,  ieškoti mokiniams patrauklių, į aktyvią veiklą įtraukiančių  laisvalaikio užimtumo formų.

3. Įgyvendinant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei žmogaus saugos programas, integruoti atitinkamas temas į biologijos, kūno kultūros, technologijų, dorinio ugdymo dalykų turinį, tęsti apibendrinamąjį projektą birželio mėnesį ir pasitelkti specialistus profesionalus.

4. Siekiant didesnio mokinių  susidomėjimo sveiku gyvenimo būdu ir  rūpinimosi  sveikata sąmoningumo, įsitraukti į  rajono, šalies ar tarptautinius sveikatingumo projektus, konkursus.

 

   Konkursas "Išgelbėk draugą"

Lapkričio 23 d. gimnazijos 8 klasės mokiniai -  Ugnė Šaduikytė, Gabrielė Ragožiūtė, Erikas Banys, Justas Stašauskas, Justas Kišonas ir Gustas Gineika, lydimi sveikatos specialistės Lauros Raubienės, dalyvavo Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotame  konkurse „Išgelbėk draugą“.
Labai svarbu yra suprasti, kad kiekvienas žmogus kasdien, bet kurią akimirką, gali susidurti su įvairiausiomis situacijomis, kuriose labai svarbu nepasimesti, greitai įvertinti situaciją ir, suteikus pirmąją pagalbą,  išgelbėti žmogaus gyvybę.

IMG_0897.JPGIMG_1058.JPGIMG_1470.JPGIMG_1071.JPGIMG_1079.JPGIMG_1418.JPGIMG_1081.JPGIMG_1082.JPG

 

,,Mokinys – mokiniui“

Lapkričio 15 d. Mokinių tarybos nariai – Justė, Kristina, Vakarė Gabija, Aurimas, Gertis dalyvavo regioninėje konferencijoje "Mokinys - mokiniui", kuri vyko Kauno rajono Domeikavos gimnazijoje. Konferencijos tikslas - skatinti sveiką gyvenimo būdą bei dalintis patirtimi, kaip mokyklose vykdoma patyčių, narkotinių medžiagų vartojimo prevencija. 

Savo pranešime Kristina ir Vakarė Gabija  pristatė, kaip mokiniai patys kuria gimnazijos gerovę – kokių iniciatyvų imasi, kad mokytis,  siekti , tobulėti  kiekvienam būtų  gera ir malonu.

IMG_20181115_113051.jpgIMG_20181115_110624.jpg

 

 

                                Prasmingi darbai augina

Įsibėgėja Mokinių tarybos inicijuojamas projektas ,,Auginkime vieni kitus“. Šio projekto tikslas –sukurti draugiškesnę aplinką gimnazijoje, sustiprinti tarp mokinių draugystės ryšius, bendra veikla ugdyti jaunesniųjų mokinių savivertę ir pasitikėjimą savimi, vyresniųjų mokinių socialinę raišką ir pilietinę atsakomybę.

Kasdien, per antrą ilgąją pertrauką, grupė gimnazisčių – Neda Pavlavičiūtė, Kamilė Grabauskaitė, Gabija Vakarė Vasiliūtė, Rikantė Liutkutė, Neringa Guliokaitė, Lauryna Važgauskaitė, Inesa Senkevičiūtė organizuoja pradinukams įvairius komandinius žaidimus, o tai -  puikus būdas pailsėti ir emociškai pasiruošti  penktai pamokai.

1.jpg2.jpg

Drauge  augame, tobulėjame, siekiame tikslo, dirbame, džiaugiamės, kuriame...


 

                                  „BEACTIVE - žaisk kvadratą“

Josvainių gimnazija dalyvavo Europos sporto savaitėje  „BEACTIVE – žaisk kvadratą“. Projektas vyko rugsėjo 24-28 dienomis. Moksleiviai pamokų metu ir po pamokų žaidė kvadratą.  Žaisdami parodė ne tik savo fizinius sugebėjimus, bet ir savo dvasios vertybes, bendravimą, vienybę, bendro tikslo siekimą.  Lavino valią, pasiryžimą veikti, o toks veikimas reikalauja ištvermės, iniciatyvos bei drąsos.  Žaisdami mokėsi susivaldyti . Gebėjimas susivaldyti,  sąžiningai pasiduoti žaidimo taisyklėms,  turi milžiniškos reikšmės ne tik žaidimui, bet ir visam gyvenimui.  Su mokiniais aktyviai dirbo kūno kultūros mokytojai Gitana Jurgelevičienė ir Bronislavas Šimokaitis.

 

                                                       Projektas „Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“

 

                 Birželio 11 ir 13 dienomis gimnazijoje vyko tęstinis sveikatingumo projektas ,,Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas"

             Projektas prasidėjo masine mankšta, kuri vyko gimnazijos kieme. Mankštą vedė sveikatos priežiūros specialistė Laura Raubienė.  Vėliau 5-6 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Išgelbėk draugą ir save". Užsiėmimas prasidėjo Kėdainių raj. visuomenės sveikatos biuro  specialistės Giedrės Frolovienės paskaita ,,Kad vaikai būtų būtų saugūs ir sveiki". Vaikai išgirdo daug informacijos apie psichologinį pasirengimą grėsmėms ir pavojams, saugią elgseną buityje, gamtoje, eismo aplinkoje, ekstremaliose situacijose, mokėsi teikti pirmąją pagalbą. Paskaitos dalyviams buvo išduoti sertifikatai, patvirtinantys jų dalyvavimą edukacinėje veikloje ir įgytas žinias šiose srityse. Po to vyko protų mūšis apie sveiką gyvenseną ir saugumą, kurį vedė pavaduotoja Skaidrūnė Vyšniauskienė. 8, 1G - 3G klasių mokiniai tuo metu dalyvavo Orientacinėse varžybose, kurias organizavo gimnazijos mokytojai Vaidas Grišinas ir Sigita Rukšėnienė drauge su Mokinių taryba. Po to 5- 3G klasių moksleiviai dalyvavo Masinio šokio pamokoje, kurią vedė mokytoja Rita Myšauskienė ir sveikatos priežiūros specialistė Laura Raubienė.

                Birželio 13d. vyko sportinės varžybos, kuriose dalyvavo 5-3G klasių mokiniai. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojai G. Jurgelevičienė ir A. Urbšys.

35195618_2011433125596000_6465131051382472704_n.jpg35282547_2011434068929239_7166146989141262336_n.jpg34963043_2011435245595788_5633083744551174144_n.jpg35234882_2011434715595841_7802054585652084736_n.jpg35076955_2011435562262423_6091187864035393536_n.jpg35162189_213924869406709_2992160447899107328_n.jpg35198975_213925449406651_4447005740959268864_n.jpg35296463_213925866073276_7453285606081167360_n.jpg

 

 

SMALSUČIŲ VASARA 2018

2018m. birželio 4-8 d. Josvainių gimnazijoje vyko dieninė vasaros stovyklėlė ,,Smalsučių vasara 2018“. Stovyklėlėje  vaikams organizuota prasminga ir įvairia veikla,  ugdanti  jų gyvenimiškas kompetencijas visose srityse, o labiausiai orientuotasi  į sveikos gyvensenos ugdymą . Veiklas įgyvendinti padėjo nemaža dalis mokyklos pedagogų, specialistų bei Josvainių bendruomenės narių, socialinių partnerių.

s6.JPGs2.JPGS1.JPGs4.JPGs5.JPGs7.JPGs8.JPGs3.JPG

 

 

PASAULINĖ NERŪKYMO DIENA

Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako, kurios tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Paminėdami Pasaulinę nerūkymo dieną mažieji gimnazijos moksleiviai - pradinukai dalyvavo akcijoje ,,Pučiu balionus ir burbulus vietoj cigaretės dūmų". Vyresnieji gimnazijos moksleiviai dalyvavo akcijoje, kurios metu personažai ,,cigaretė" ir ,,cigarečių pakelis" dalino lankstinukus, skirtus Pasaulinei nerūkymo dienai savo gimnazijos moksleiviams ir kitiems Josvainių bendruomenės nariams. Taip pat buvo klijuojami lipdukai, kviečiantys padaryti ką nors nuostabaus šią dieną. Akcijos organizatorės -  socialnė pedagogė Jolanta Kaselienė ir sveikatos priežiūros specialistė Laura Raubienė.

n4.JPGn3.JPGn1.JPGn2.JPG

 

APLINKOSAUGINĖ AKCIJA ,,MES RŪŠIUOJAM“

Dalyvaudami didžiausiame Lietuvos ekologiniame projekte ,Mes rūšiuojam“ saugome aplinką ir mažiname taršą. Kasmet organizuojamoje aplinkosauginėje akcijoje ypač aktyviai dalyvavo 5 ir 8 klasių bendruomenės: atliekų surinkėjams buvo priduota nebenaudojama  buitinės technikos įranga (šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, skalbyklės), kiti smulkūs prietaisai, baterijos. 5 klasės surinktų elektroninių atliekų kiekis – 456 kg. 8 klasės -  115 kg. Rinkdami ir rūšiuodami atliekas mokiniai ne tik rūpinasi aplinkos saugojimu, bet ir dalyvauja konkurse, kurį paskelbė UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“.

 

TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA ,,ŠOKAME LIETUVAI !“

Tarptautinę šokio dieną susibūrė Josvainių gimnazijos 1-4 klasių mokiniai,  šiuolaikinių šokių kolektyvas ,,LAISVĖ“ (5 - 3G klasių merginos), 1-4 kl. šokių kolektyvas, Josvainių kultūros centro liaudiškų šokių grupė, 3G-4G klasių mokiniai, kurie lanko šokio pamokas. Bendra mankšta,  masinio šokio, folklorinių ratelių mokymas, vyresniųjų klasių šokėjų  organizuojami improvizaciniai užsiėmimai, įvairios choreografinės kompozicijos apjungė visus šokį mylinčius jaunus žmones. Turiningai ir aktyviai praleisti  laiką paskatino šiuolaikinio šokio mokytoja Rita Myšauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Raubienė,  kultūros centro šokių vadovė Genutė Regina Dzikienė.

p2.JPGp1.JPGp3.JPGp4.JPG

 

Emocijų savaitė      

Kovo 19 – 23 dienomis Josvainių gimnazijoje vyko „Veiksmo savaitė be patyčių 2018“, kurioje dalyvavo visa gimnazija. Vyko akcijos: „Nemokama šypsena“, „Nemokamas apsikabinimas“, Nemokamas rankos paspaudimas“. Gimnazijos fojė visą savaitę veikė „Nuotaikos barometras“. Mokiniai galėjo išreikšti tos dienos nuotaiką, džiugu, kad geros nuotaikos ženkliukų buvo daugiau. 

Mokiniai dalino vieni kitiems šypsenas mainais gaudami arbatos puodelį. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur pasigamino po spalvotą vėjo malūnėlį. Vėliau mokinukai sukūrė draugystės medį ir bendromis jėgomis jį „aprengė“ žaliais lapais, spalvotais žiedai, paukšteliais, margaspalviais drugeliais. Šią savaitę gimnazijoje vyravo geros emocijos.

2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG

 

Sveikatingumo užsiėmimai

 2018 kovo 14 d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo praktiniuose sveikatingumo, pirmosios pagalbos teikimo  užsiėmimuose, kuriuos organizavo visuomenės sveikatos specialistė Laura Raubienė.  

Į mišrias komandas pasiskirstę mokiniai turėjo įveikti įvairias, situacijose aprašytas užduotis:  žmogaus griaučių modelyje atpažinti kaulus, juos įvardinti, muliaže  atpažinti  žmogaus kūno organus, nurodyti, kuriuos iš jų pažeidžia tabakas, imobilizuoti ranką po lūžio,  sustabdyti kraujavimą ir sutvarstyti žaizdą, paaiškinti dantų valymo metodiką, pamatuoti arterinį kraujo spaudimą, paaiškinti, ką daryti, jei šalia esantį  žmogų ištinka epilepsijos priepuolis ar saldainiu užspringsta vaikas. 
IMG_20180314_124226.jpgIMG_20180314_121741.jpg

Kiekvienam iš mūsų gali tekti susidurti su įvairiausiomis situacijomis, kuriose svarbu nepasimesti. Tokie praktiniai užsiėmimai suteikia ir naujų žinių ir suteikia didesnį saugumo jausmą.

IMG_20180314_122918.jpgIMG_20180314_123725.jpg

 

 

Mokslinis tyrimas gimnazijoje

               Gimnazijoje vykdomo mokslinio tyrimo pagalba  siekiama gauti naujų mokslo žinių, kurios ateityje padėtų gerinti mokinių fizinio lavinimo programas ir vaikų mokymosi rezultatus bei sveikatą.

               Kūno kultūros mokytoja ekspertė Gitana Jurgelevičienė,  bendradarbiaudama su   Lietuvos sporto universiteto  mokslo darbuotojais ir tyrėjais,  gimnazijoje vykdo biomedicininį tyrimą ,,Ilgalaikis papildomų pratimų mokykloje poveikis paauglių kognityvinėms ir motorinėms funkcijoms“, kuris  tęsis tris mėnesius – nuo 2018-01-08 iki 2018-04-20 .Tyrimo  tikslas - įvertinti skirtingų fizinių pratimų poveikį paauglių kognityvinėms funkcijoms. Tyrime dalyvauja 12-16 metų mokiniai (berniukai ir mergaitės). Bus palygintos  dvi pratimų programos:
1) aerobinės ištvermės pratimai;
2) judesių valdymo pratimai juos taikant skirtingos lyties, vienodo amžiaus paaugliams.
Vertinant pratimų poveikį, bus tiriamas fizinis pajėgumas, motoriniai įgūdžiai, hormonų aktyvumas bei kognityvinės funkcijos. Tyrimo metu bus atliekami ir sveikatos patikrinimai, medicininės procedūros. Siekiama patikrinti hipotezę, kad aerobinės ištvermės ir judesių valdymo pratimai atlieka skirtingus vaidmenis aktyvinant ir tobulinant kognityvines funkcijas.
            Mokiniai asmeniškai gaus informaciją apie savo kognityvines funkcijas, bus vertinamas širdies-kraujagyslių sistemos pajėgumas, hormonų aktyvumas. Gimnazijai bus suteiktos rekomendacijos mokinių fizinio lavinimo programoms. Žinios apie fizinių pratimų , hormonų ir kognityvinių funkcijų ryšį padės tobulinti mokymo programas ir siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

,,PASAULINĖ SNIEGO DIENA - 2018"

Josvainių gimnazija antrus metus prisijungia prie Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ iniciatyvos ir dalyvauja projekte „Pasaulinė Sniego diena – 2018“.

Gimnazijoje  sausio 15-19d.  kūno kultūros pamokos  vyksta lauke. Per pamokas  vaikai žaidžia ledo ritulį su neįprastomis mokymo priemonėmis modifikuojant ledo ritulio žaidimo taisykles. Mokiniai aktyviai, smagiai praleidžia laiką lauke, gryname ore.

P1040850.JPGP1040856.JPG
P1040855.JPGP1040857.JPG
 

Gruodžio 1 - 9 dienomis Josvainių gimnazijoje vyko sveikatingumo savaitė

                  Sveikatingumo savaitės metu 1 – 4 G klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, akcijose, kurių metu turėjo galimybę apmąstyti su sveikata susijusio sveiko gyvenimo būdo  privalumus ir žalingų veiksnių poveikį sveikatai. 
 

1.jpg

                             pagr.jpg

4.jpg                             7.jpg

2.JPG

3.JPG

 

Gruodžio 12 d. gimnazijos SSKG (sveikatos stiprinimo koordinacinės grupės ) posėdyje aptarti  komisijos, vertinusios gimnazijos  sveikatingumo programą ,,Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“ , vertinimo rezultatai  ir aptartos gimnazijos, kaip sveikatą stiprinančios mokyklos,  veiklos  kryptys ir planai.

Siekiant veiksmingesnio  sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklų planavimo ir įgyvendinimo susitarta:

1. Išlaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ( visuomenės sveikatos biuru, asociacija ,,Trinus“, STEP ) užmezgant naujus ryšius su Lietuvos sporto universitetu  ir  Aleksandro Stulginskio universitetu.
2. Į gimnazijos SSKG įtraukti daugiau mokinių ir tėvų ( globėjų, rūpintojų).
3. Suburti sveikatos stiprinimu besidominčių gimnazistų grupę , kuri,  bendradarbiaudama su sveikatos specialistu, vykdytų šviečiamąją veiklą ir darytų įtaką kitiems mokiniams.
4. Kartu su mokiniais ieškoti naujų, jaunimui patrauklių, sveikatinimo veiklos formų,  pagal galimybes įsitraukti į rajono, šalies ar tarptautinius sveikatingumo projektus, konkursus.
5. Prioritetą skirti ilgalaikėms, sistemingoms  sveikatos ugdymo priemonėms, siekti grįžtamojo ryšio.

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:
Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Laura Raubienė, sveikatos priežiūros specialistė;
Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė;
Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė;
Asta Kačenauskaitė, psichologė;
Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja;
Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja;
Gitana Jurgelevičienė, kūno kultūros mokytoja;
Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė;
Ramunė Laukaitytė – Balandė, tėvų atstovė;
Karolina Pralgauskytė, mokinių atstovė.
 

Gimnazijai suteiktas sveikatą stiprinančių mokyklų statusas

             „AŠ NORIU, GALIU IR TURIU BŪTI SVEIKAS“ - tai sveikatos stiprinimo programa, apibrėžianti gimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimo  gaires 2018-2022 metams.  Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija  įvertino sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų  gimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla. Šis statusas įpareigoja  dar labiau susitelkti  ir bendromis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, šeimos ir socialinių partnerių pastangomis užtikrinti sveikesnę  visos bendruomenės gyvenseną.
              Tikimės, kad įgyvendinant sveikatos ugdymo programą vyraus bendruomenės sutelktumas, pavyks  išlaikyti  gimnazijos pasiekimus saugumo srityje, plėsis bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės.