Ugdymo proceso organizavimas

       Ugdymo proceso organizavimas 2017-2018 m.m.

 

Klasė

Pradžia

Pabaiga

I pusm.

II pusm.

I pusm.

II pusm.

1-4

2017-09-01

2018-01-29

2018-01-26

2018-05-30

5- 3G

2017-09-01

2018-01-29

2018-01-26

2018-06-13

4G

2017-09-01

2018-01-29

2018-01-26

2018-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokymosi trukmė

 1-4 klasės  –    34 savaitės

5-3G klasės – 36 savaitės

4G klasė – 33 savaitės

 

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-30

2016-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06*

Vasaros1-4 klasių mokiniams

2018-05-31

2018-08-30

Vasaros 5-8, 1G-3G klasių mokiniams

2018-06-14

2018-08-31**

Vasaros 4G klasės mokiniams

***

 

Pastabos:

* 4G  klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18

** 2G ir 4Gklasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ar brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku

***vasaros atostogos 4G klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.