Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas

Mokymosi trukmė

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d. ir baigiamas atitinkamai:

  Klasės

Pradžia

Pabaiga

     I pusm. 

     II pusm. 

     I pusm.

     II pusm.

    1-4

2019-09-02

2020-02-03

2020-01-31

2020-06-04

    5- 3G

2019-09-02

2020-02-03

2020-01-31

2020-06-12

    4G

2019-09-02

2020-02-03

2020-01-31

2020 -05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi trukmė

1-4 klasės - 35 savaitės - 175 mokymosi dienos

5-3G klasės - 37 savaitės - 185 mokymosi dienos

4G klasė - 33 savaitės - 156 mokymosi dienos

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17*

Vasaros1-4 klasių mokiniams

2020-06-08

2020-08-31

Vasaros 5-8, 1G-3G klasių mokiniams

2020-06-15

2020-08-31**

Vasaros 4G klasės mokiniams

***

 

Pastabos:

* 4G  klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18

** 2G ir 4Gklasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ar brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku

***vasaros atostogos 4G klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.