Ugdymo karjerai koordinatorius

SAVAITĖS CITATA

 

Sėkmė neieško tavęs.

Tu pats turi jos ieškoti. Sėkmės reikia ne laukti, o ją susikurti.
H. Dž. Braunas, JAV rašytojas

H. Dž. Braunas

JAV rašytojas

Profesinio informavimo taškas (PIT) nuo 2013 metų sausio mėn., įgyvendinant Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomą projektą Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme, reorganizuotas į Karjeros centrą.

 

Karjeros centro tikslas – teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas visiems gimnazijos mokiniams ir jų tėvams, padėti mokytojams ugdyti mokinių karjeros kompetencijas (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo), supažindinant juos su metodinėmis priemonėmis ir jų pritaikymo galimybėmis.

 

Remiantis projekto parengtomis Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio nuostatomis, karjeros paslaugos apibrėžiamos kaip:

1. ugdymas karjerai (prioritetinė paslauga);

2. karjeros konsultavimas;

3. karjeros informavimas (kartu su profesiniu veiklinimu)

ir susijusios priemonės:

4. karjeros į(si)vertinimas;

5. darbo paieška.            

 

Plačiau apie tai skaitykite žemiau pridėtame dokumete

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 

Karjeros paslaugų sistemos misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

 

Siekiant geriausių rezultatų, organizuojant mokiniams karjeros veiklas bei padedant jiems ugdytis  karjeros kompetencijas, gimnazijos direktoriaus įsakymu (Nr. V1-30) sudaryta karjeros koordinacinė grupė:

Andželika Jašinskienė – karjeros koordinatorė

Nariai:

  1. Jūratė Petronienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Skaidrūnė Vyšniauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Jolanta Lembertienė – socialinė pedagogė;
  4. Jolanta Kaselienė – socialinė pedagogė;
  5. Angelina Vaičekauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Virginija Šilkaitienė – technologijų mokytoja.

 

Konsultacijas karjeros klausimais teikia (individualiai ir grupėms) karjeros koordinatorė Andželika Jašinskienė.

Konsultacijoms prašome registruotis e.paštu: andzelikaja@gmail.com