Vytauto Rakicko vardo matematikos premijos nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                                            Josvainių gimnazijos tarybos

                                                                                                            2014 01 27 nutarimu Nr.8

 

 

 

KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS VYTAUTO RAKICKO VARDO PREMIJOS

,,GERIAUSIAM GIMNAZIJOS MATEMATIKUI“

SKYRIMO NUOSTATAI

 

2014 01 27

Josvainiai

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

                      Vytautas Rakickas, buvęs ilgametis Josvainių mokyklos direktorius ir matematikos mokytojas, norėdamas paskatinti moksleivius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų matematikos srityje, įsteigia savo vardo premiją.

                      Skiriamos dvi premijos:

 • pirmoji – 1-4G klasės mokiniui;
 • antroji – 5-8 klasės mokiniui.

 

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

               

                Kasmetinę Vytauto Rakicko vardo premiją skirti mokiniui:

 

 • pelniusiam prizines vietas rajoninėje, zoninėje, respublikinėje matematikos olimpiadoje arba surinkusiam daugiausia taškų;
 • labai gerai ir gerai besimokančiam ;
 • tinkamai besielgiančiam;
 • aktyviai dalyvaujančiam gimnazijos veikloje.

 

III. BAIGIAMOJI DALIS

 

 1. Su vardinės premijos skyrimo nuostatais supažindinama visa gimnazijos bendruomenė.
 2. Kandidatus premijai gauti matematikos mokytojai pateikia gimnazijos direktoriui iki gegužės 5 dienos.
 3. Direktorius su pateiktais kandidatais supažindina Mokytojų tarybą.
 4. Galutinį sprendimą dėl Vytauto Rašicko vardo premijos įteikimo priima Gimnazijos taryba iki gegužės 30 dienos.
 5. Premija įteikiama gimnazijos Metų simbolio įteikimo šventės metu.
Premijos dydis – 1-4G klasės mokiniui – 200Lt, o 5-8 klasės mokiniui – 200Lt. Keičiantis valiutai ir didėjant infliacijai, premijos dydį patikslina Vytautas Rakickas, jo artimieji ir Gimnazijos taryba