Standartizuotų testų rezultatai

2019 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai:

2 klasė

 

4 klasė

 

6 klasė

 

8 klasė