Vykdomos programos

Gimnazijoje ir jos skyriuose įgyvendinamos šios švietimo programos:

  • ikimokyklinis ugdymas
  • priešmokyklinis ugdymas
  • pradinis ugdymas
  • pagrindinis ugdymas
  • vidurinis ugdymas
  • pradinio ugdymo individualizuota programa
  • pagrindinio ugdymo individualizuota programa
  • neformalusis vaikų švietimas

Gimnazija turi Skaistgirių pradinio ugdymo ir Pernaravos skyrius.